Học phí

Lớp học 1-1

1 học viên, 1 giờ

= 375 000 VND

 1 học viên, 5 buổi

Tặng thêm 1 buổi học miễn phí

= 1 500 000 VND

Nhóm dành cho 2-4 học viên

Tạo nhóm học riêng với bạn vào đồng nghiệp

= 500 000 VND

HỌC TIẾNG ANH