Học phí

Những tháng tiếp theo:

1.000.000 VND/tháng

  • Giáo viên bản ngữ
  • 10 học viên/lớp
  • 1.5 giờ/buổi
  • 2 buổi/tuần

Giảm 20% học phí cho tháng đầu tiên!

Liên Hệ